“Vinc d’un món on fem tot allò que ens deien que no podríem fer”

Explica la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya:

La construcció de Mercat Social es basa en la potenciació dels intercanvis i flux econòmics entre organitzacions i persones consumidores de l’economia social i solidària… (més)

Persones i organitzacions interessades en producció, finançament, comercialització i consum poden connectar-se a aquesta xarxa social ben tangible. Un concepte interessant lligat a aquesta xarxa és el Balanç Social declarat per les organitzacions participants, on es quantifiquen les seves aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques. L’altra cara dels balanços econòmics concentrats exclusivament en entrades i sortides de diners.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s